top of page
Bij het meer

Op dit moment volg ik een opleidingstraject bij de stichting Klimaatgesprekken. Doel van de stichting is aandacht besteden aan de sociale kant van de energietransitie. Belangrijk onderdeel hierin is voeding & consumptie. Onze keuzes op dit vlak hebben grote gevolgen voor de natuur en het menselijk voortbestaan.

 

In de Klimaatgesprekken gaat het om stilstaan bij de keuzes die je maakt. Welke bijdrage wil jij leveren aan het oplossen van het klimaatprobleem? Wat zijn jouw ideeën over het veranderen van gedrag? Hoe kunnen we zorgen voor meer waardering voor de natuur om ons heen? 

 

Verkleining van onze voetafdruk en het vergroten van je handafdruk is essentieel. Dus meer verbinding met de mensen om je heen, vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen.

 

In het najaar ben ik van plan om samen met andere klimaatcoaches trainingen en workshops aan te bieden in Groningen en omgeving.

bottom of page